top of page

NEWBALANCE Factory

Thiết kế hệ thống bảng hiệu, dẫn hướng

nhà xưởng công ty Newbalance

Period: 2016

Location: Cu Chi province, Vietnam

Design & Construction: FOIN DESIGN Team

bottom of page